Knowledge

ไขมันอุดตันในเส้นเลือด สัญญาณอันตรายที่ต้องรู้


นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า คอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่พบได้ในเลือด ซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ที่ตับ และจากอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน เช่น ไข่แดง เนื้อ นมสัตว์ เนยและถ้ามีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง จะก่อให้เกิดการสะสมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดเกิดเป็นตะกรัน (PLAGUE) และหากมีไขมันมากขึ้นเรื่อยๆ หลอดเลือดจะตีบตันทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อดันให้เลือดไหนผ่านตะกรันไขมันที่ขวางกั้นระบบไหลเวียนในหลอดเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือสมอง ทำให้อวัยวะขาดเลือดเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเส้นเลือดในสมองตีบหรืออุดตันได้ ส่งผลให้เกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต

 

ย้อนกลับ