Knowledge

ระวัง! ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อันตรายถึงชีวิต


 

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) เป็นความผิดปกติที่ผู้ป่วยจะมีการหยุดหายใจขณะที่นอนหลับอยู่ อาจเป็นได้ถึงร้อยๆ ครั้งในหนึ่งคืน ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ไม่เต็มที่ในตอนนอนกลางคืน.หากไม่ได้รับการรักษา หรือดูแลอย่างถูกต้อง จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้หลายอย่าง อาทิ

โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจอื่นๆ รวมทั้งยังทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าผล็อยหลับง่าย ปวดศีรษะตอนเช้าๆ ความจำไม่ดี ใจคอหดหู่ ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพการทำงานแย่ลงหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ง่ายขึ้นอันเนื่องมาจากการหลับในส่งผลถึงชีวิตได้นั่นเอง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 095-725-5729, 02-946-9539
Line : Eolifemed

ย้อนกลับ