Knowledge

การสวมใส่หน้ากาก CPAP / APAP ให้ถูกวิธี


การใส่หน้ากาก CPAP / APAP เราไม่จำเป็นต้องรัดแน่น หรือหลวมมากเกินไป แต่กระชับแค่พออยู่ เมื่อใส่หน้ากากเรียบร้อยแล้ว มาทดสอบการรั่วของหน้ากากตามขั้นตอนดังนี้
1. ต่อท่อส่งลมเปิดเครื่องช่วยหายใจ
2. ตรวจเช็ดบริเวณหัวตาว่ามีลมรั่วออกมาเป่าที่บริเวณหัวตาหรือไม่ ถ้ามีให้กระชับสายรัดศรีษะส่วนบนให้กระชับขึ้นแล้วทดสอบลมรั่วอีกครั้ง
3. ถ้าเป็นหน้ากากครอบที่จมูกให้ทำการตรวจเช็คลมรั่วว่ามีออกรอบๆบริเวณปีกจมูกหรือไม่ (กรณีหน้ากากครอบปากและจมูกให้ตรวจเช็คบริเวณข้างแก้มและใต้คาง) ถ้ามีให้กระชับสายรัดศีรษะส่วนล่างทั้ง 2 ข้างให้เท่ากันไม่รั้งข้างใดข้างหนึ่งหน้ากากชนิดเสียบรูจมูกไม่ควรมีลมรั่วรอบๆรูจมูก
4. ลองนอนตะแคงทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาว่ามีการรั่วบริเวณข้างแก้มหรือเปล่า ถ้ามีการรั่วบริเวณด้านไหนให้กระชับข้างที่รั่วด้านนั้น โดยปกติมนุษย์เรามีการนอนทั้งนอนหงาย และนอนตะแคง เราจึงต้องทำการตรวจสอบการรั่วก่อนที่จะเริ่มหลับทุกครั้งที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

ขั้นตอนการใส่หน้ากาก
1. วางสายรัดศีรษะลง คว่ำหน้ากากที่เป็นสามเหลี่ยม
2. สอดสายรัดหน้ากากเข้ากับตัวหน้ากากสวมจมูกโดยเอาตีนตุ๊กแกออกด้านนอกเพื่อสะดวกในการกระชับสาย
3. สวมที่ศีรษะโดยใช้มือ 1 ข้างจับหน้ากากเพื่อให้อยู่กับจมูก
4. กระชับสายรัดศีรษะให้แน่นขึ้น
5. ต่อท่อส่งลม

ที่มา : http://med.mahidol.ac.th

ย้อนกลับ