EO Family

49 DRUGSTORE @ Sukhumvit 49

49 DRUGSTORE @ Sukhumvit 49

ปัจจุบันบริษัทได้กระจายผลิตภัณฑ์สู่สถาบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพโดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย  อาทิเช่น โรงพยาบาล  ร้านขายยา เภสัชกร  ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนสำหรับการส่งเสริมการขายจากร้าน 49 DRUGSTORE ซอยสุขุมวิท 49  เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยนำเสนอการให้บริการด้านการขายและการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามและเข้าชมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างได้อย่างครบครัน

*มีวางจำหน่ายแล้วนะคะ ที่ ร้าน 49 DRUGSTORE ซอยสุขุมวิท 49  ตรงข้าม โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท โดยเฉพาะหน้ากาก CPAP

ย้อนกลับ