สินค้า

S9 PSU 90W PLUS USA PWR CORD

S9 PSU 90W PLUS USA PWR CORD

The S9TM 90W power supply can be used to connect any of our S9 devices that are being used with an H5i™ Heated Humidifier to the main electricity supply.

This power supply is suitable for use with any CPAP and Bilevel machine built on the award-winning S9 platform. It can be plugged into wall sockets with an AC configuration but cannot be used with a DC configuration.

More Information

Key features

 • The power supply is suitable for use with any CPAP or Bilevel machine built on the award-winning S9 platform.
 • Your patient will need this 90W power supply if they use an S9 machine with an H5i™ Heated Humidifier. A smaller, lighter 30W Power Supply is available for patients who do not use an H5i Humidifier and need a convenient travel solution.

References


© ResMed 2017 Used with Permission.

More products

 • ClimateLineAir™ heated tube

  การหายใจอากาศที่อุ่นระหว่างการบำบัด...

 • ClimateLine Tubing

  ท่อส่งอากาศ ClimatLine ได้เพิ่มเครื่องควบคุมความชื้น...

 • SlimLine™ Tubing

  ท่อส่งอากาศ SlimLine มีน้ำหนักเบากว่า...