สินค้า

AirStart™ 10 APAP

AirStart™ 10 APAP

AirStart™ 10 APAP is ResMed’s auto-adjusting positive airway pressure (APAP) therapy device. Part of ResMed Air Solutions, it offers excellent value for those seeking an APAP device that’s simple to set up and use.

Code : EO37365
Price : 40,000.-

 

AirStart10 APAP APAC CO
Code : EO 37365 MHC (เครื่อง + หน้ากาก)
Price : 46,500.-

More Information

Key features

Other features

 • Therapy made easy. The AirStart 10 APAP therapy device is designed to be intuitive and easy-to-use. With no complicated menus or settings to navigate, patients can simply plug in the device and press Start.
 • Excellent value. With out-of-the-box simplicity, AirStart 10 devices give you excellent value on the latest technology platform.

Built-in humidification

 

Heated humidification may help reduce the common side effects of therapy, such as nasal congestion and a dry nose or throat, to deliver even more comfort during the night.

Every AirStart 10 therapy device comes with a built-in HumidAir™ humidifier, so your patients can enjoy all the benefits of humidification in one out-of-the-box solution. The humidifier tub is also intuitive to use and manage making humidification easy and accessible for more patients.

More products

 • AirSense™ 10 AutoSet™

  APAP อัตโนมัติรุ่นพรีเมี่ยม...

 • AirSense™ 10 AutoSet™ for Her

  *รายแรกของโลก APAP อัตโนมัติรุ่นพรีเมี่ยม...

 • AirMini™

  CPAP ที่เล็กที่สุดในโลก AirMini™...