EO Family

Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice @โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการประจําปี 2560 หัวข้อ “Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ” ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ซึ่งภายในงานทาง EO LifeMed ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูธแสดงเครื่อง CPAP / APAP และ ResMed AirMini -the world’s smallest CPAP ทั้งนี้ทางคณะแพทย์ที่เข้าร่วมงานประชุมได้ให้ความสนใจซื้อ สั่งจองสินค้าเป็นจำนวนมาก พร้อมเข้ามาเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงสินค้าของเราอย่างเนืองแน่น อาทิเช่น ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ , พ.อ.(พิเศษ)ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์ , รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม , นพ.จักริน ลบล้ำเลิศ เป็นต้น

ย้อนกลับ